Top Posts השקעות

וובינר השקעות

מוזמנ/ת להרכוש את אחד מהוובינרים בנושא השקעות שלי. בהן אני מסביר איך עובד שוק ההון ואיך הופכים ממישהו שעומד מהצד למשקיע ומנצל הזדמנויות כדי להרוויח.