[email protected] 2 וובינר ניהול סיכונים בתיק ההשקעות

לא מעט משקיעים נפגעים כתוצאה מניהול סיכונים לקוי בתיק ההשקעות. מעבר לבחירת הנכסים, להחלטה על כמות וגודל הנכסים בתיק יש השפעה מכרעת על ביצועי התיק, וכן על השקט הנפשי של המשקיע.

בוובינר הזה תלמדו על כללי אצבע מועילים לשמירה על האיזון בתיק ההשקעות.